Generelle regler og betingelser

Reglerne tjener til sikkerhed for, at risikoen for misforståelser minimeres.

Reservation og booking:
Arrangementets indhold, tidspunkt og varighed, samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte pris.
Senest 8 dage efter fremsendelse af bekræftelse skal depositum svarende til 50% af den aftalte pris indbetales.

Generelle regler for bekræftelse og booking samt afbestilling af arrangementer hos Sjov Business:
Enhver booking eller aftale om arrangement skal ske skriftligt eller være bekræftet online af såvel kunden som af Sjov Business.

Afbestilling:
Uanset aflysning eller lignende er honorar/løn til Sjov Business erkendt skyldig ved bookingbekræftelse/accept pr. mail/kontraktens underskrivelse.
Depositum på 50% er ikke refundérbart, uanset tidspunkt for aflysning.
Ved aflysning inden 21 dage før arrangementet opkræves de resterende 50% ikke.
Ved aflysning senere end 21 dage før arrangementet, er det fulde beløb Sjov Business skyldigt.

Betaling:
Det aftalte honorar skal indbetales til Sjov Business minus evt. depositum senest 3 dage før arrangementet. Betales beløbet ikke, vil Sjov Business bringe sagen til retslig inkasso til inddrivelse.

Aflysning fra Sjov Business:
Sjov Business er forpligtet til at overholde indgåede aftaler, dog med undtagelse af naturkatastrofer, ekstremt vejrlig samt ufremkommelige veje feks isslag, oversvømmelse eller snestorm. I så fald refunderes kundens fulde indbetaling.

Sjov Business forbeholder sig ret til at ophæve den indgåede aftale ved evt sygdom der kan kræves dokumenteret ved lægeattest. I så fald forpligter Sjov Business sig til at forsøge at finde en tilsvarende arrangør, til at gennemføre arrangementet. Kan dette ikke lade sig gøre, er kunden berettiget til fuld tilbagebetaling af hele arrangementets pris.

Transport:
Udgifter vedr transport samt evt broafgift er uden beregning.

Ansvar:
Deltagelse i vores shows sker på eget ansvar og Sjov Business kan ikke gøres ansvarlig for evt skader på personer eller ting der måtte opstå i forbindelse med showet.